Вадене на персистирал корен от предишна екстракция

25
януари

Пациента идва при нас за тотална рехабилирация. По време на планирането екипът ни намира счупен и останал в коста корен от неуспешна екстракция преди 6 години. Случаят налага оперативна намеса, извършена от д-р Петрунова. Представяме снимки от оперативната намеса.