Протетика – корони и мостово

Описание

Коронката има за цел да възстанови формата, функцията и естетиката на зъба.

Предварително зъба е нужно да се подготви , чрез прецизно изпиляване, което в някой случай изисква работа с микроскоп. При големи разрушавания е възможно да се наложи и ендодонтско лечение преди пиленето за корона. След като зъба бъде подготвен, се взима отшечатък от зъбното пънче и се праща в зъботехническа лаборатория.

След като коронката се изработи от зъботехник , тя се поставя окончателно от стоматолога при определени условия.

Коронка

Коронката като решение се налага при следните случай

-Намаляване здравината на зъба при големи разрушавания

-Промяна на формата и цвета на зъба

-Изтриване на зъба

-Фрактура(счупване) на зъба

-При промяна в положението на зъба

Материал

Короните се различават ценово според  материала от който са изработени . Те са :

-Металокерамична корона

-Изцяло керамична корона CAD/CAM

-Изцяло керамична корона с послойно нанясяне

-Циркониева корона

Изборът на материал става след анализ на естетичните изисквания , оклузията , мястото на зъбното пънче в зъбната редица, нужната от здравина на материала и не на последно място финансовите възможности на пациента.