Екстракция на зъби

Въпреки новите технологии и съвременните методи на лечение,  не всеки зъб може да бъдя
спасен. В някой случай се налага зъбите да бъдат екстрахирани( извадени).
Процедурата се извършва след добре снета анамнеза от пациента и предварителни
рентгенографии и в някой случай 3Д-изследване на челюстите.
Манипулацията се извършва под местна анестезия
В някой случай екстракцията (ваденето) на зъб е възможно да изисква повече време ,
според анатомичните особености на корените и да се налага поставянето на шев.
Оздравителния процес е строго индивидуален и зависи от сложноста на манипулацията .
За добри и предвидими резултати даваме устни и писмени указания на пациента след
хирургична манипулация .
За нас е важна обратната връзка и проследяването на оздравителния процес при всеки
един наш пациент.

Защо да изберете нас?

  1. Безболезнена манипулация
  2. Доказан опит в областта на хирургията
  3. Високо качествени материали
  4. Нужна хирургична технологична база
  5. Проследяване на оздравителния процес на всеки един пациент