Услуги

Естетична стоматология

съвременен анализ на усмивката. Проектиране на различни естетични решения. Планиране и визуализиране на крайния резултат посредством: Wax-up, Mock-up.

Ендодонтия

лечението се провежда следвайки съвременните тенденции за ендодонтия: машинна обработка на ендодонта, топла кондензацияи и лечение контро лирано под дигитален рентген и микроскоп.

Имплантология

използване  на едни  от  най-реномираните имплантни  системи в света.

Протетична стоматология

цялостна рехабилитация на съзъбието следвайки принципите постановени от Dawson Academy.

Пародонтология

съвременно лечение на пародонтопатиите, тестове за установяване на причинителите, тъканни терапии, хирургични възстановявания, естетични корекции, лазер-терапии.

Детска стоматология

флуорна профилактика, силанти, формиране и тренинг на детската здравна култура и поведение.