Успехът ни се корени във Вашето решение да се погрижите за здравето си.

Дентална клиника Донидент
Ви предлага лечение в следните специализирани кабинети:

Естетична стоматология

съвременен анализ на усмивката. Проектиране на различни естетични решения…..

Ендодонтия

лечението се провежда следвайки съвременните тенденции за ендодонтия …..

Имплантология

използване на едни от най-реномираните имплантни системи в света …..

Протетична стоматология

цялостна рехабилитация на съзъбието следвайки принципите постановени от Dawson Academy …..

Пародонтология

съвременно лечение на пародонтопатиите, тестове за установяване на причинителите, тъканни терапии …..

Детска стоматология

флуорна профилактика, силанти, формиране и тренинг на детската здравна култура и поведение …..